แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ท่านใหม่

วันนี้ (13 กันยายน 2564) บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป นำโดย คุณอุไร แสงศิริ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ